Životní styl

Můžeme tak nazvat způsob, jakým žijeme. Někdo si ho volí vědomě a jiný do něj spadne a už se jen veze na vlně. Způsobů jak žít je tu nepočítaně a tak je v podstatě už jen na nás, co se nám líbí a jaké máme názory.

Pro to, co děláte a co jíte či nejíte, můžete mít různé motivace, ale každý by měl zvážit, jestli je jeho právo svým životním stylem omezovat ostatní. Jelikož jsou to často děti, které si nemohou vybrat tak jako dospělí, komu je nadiktován životní styl a které nedostali možnost výběru.

Je však jisté, že pokud se člověk k něčemu přikloní, otevře se mu díky tomu svět možností. Stejně jako okolo každého náboženství, tak i okolo názorových proudů se časem vytváří jakási bublina specializovaných věcí, knih a potravin. Vznikají úzce zaměřené školky a v některých případech i školy a společenství lidí okolo vytváří i možnosti zábavy, jelikož začne pořádat různé kulturní akce. Z tohoto pohledu je opravdu velice užitečné a dobré někam patřit. Dá Vám to místo pro život a Vy budete vědět, že tu nejste sami, ale máte kolem sebe stejně smýšlející lidi.

Jak nás ovlivňuje

Dějme si na to ale pozor, protože taková společenství nás často vtáhnou ani nevíme, jak a už téměř není cesty zpět. Začneme se více a více vzdalovat svým starým známým a navazujeme nové kontakty v novém světě. Naše rodina nám časem bude připadat cizí, protože když s nimi budeme mluvit, budeme si uvědomovat, že oni nevědí co se vlastně kolem nás děje a jak je to hrozné. Navíc nebudou chápat, nebo možná chtít pochopit a to Vás bude frustrovat, až dojdete do okamžiku, kdy prakticky úplně zpřetrháte vazby.

Samozřejmě se to stát nemusí, je to jen příklad vyhnaný do extrému, ale není daleko od pravdy, jelikož takové věci se dnes již skoro normálně dějí. Lidé přirozeně inklinují k těm, se kterými sdílí svůj názor a odtahují se od těch, kteří ho mají jiný. Pokud nejsme schopni někoho o svém názoru přesvědčit, je pro nás prostě jednodušší odejít.

Každý z nás má jistě ve svém okolí podobný problém neporozumění mezi lidmi a řešit to je občas velmi složité, ale měli bychom myslet na to, že zpřetrhané vazby se už jen velice těžko opravují.