Canisterapie

Co si představíte pod pojmem zvíře. Představíte si divoké zvíře například v Africe nějakou šelmu nebo u nás jelena, srnku apod., nebo si pod tímto pojmem představíte domácí zvíře jako je pes, kočka či rybičky.

Já si pod tímto pojmem představím mnoho zvířat, dnes se ale budu věnovat psům. Jelikož mám i jednoho doma. Pes není jen zvíře, ale je to také nejlepší přítel člověka, který svého pána nadevše miluje a nikdy ho nezradí. Trhá mi srdce, když vidím lidi, kteří se ke svému mazlíčkovi chovají zle, bijí ho, nepečují o něj apod.

Canisterapie polohování
Je mnoho ras psů, od velkých po ty malé, můžete si vybrat od bojových, lovců po psa, který pomáhá nemocným. Každý je jiný, ale přesto všichni stejní, všichni vás budou mít rádi takové jací jste a nebudou mezi vámi dělat rozdíly.
Například labradoři mohou projít speciálním výcvikem, což se nazývá ,,canisterapie“ a poté pomáhat lidem v psychosociální a fyziorehabilitační oblasti. Tito psi jsou cvičeni k lidem s různými druhy postižení, jak fyzickým nebo psychickými jako je deprese. Zvládnou se naučit základní povely, ale také podávání jídla, otevírání dveří nebo hledání různých předmětů. Často se používají v nemocnicích nebo člověk se speciálním postižením dostane psa domů, kdy se se psem nejdříve seznamuje a sžívají se spolu a poté společně žijí plnohodnotný život a člověk tak má společníka a pomocníka k nezaplacení.

Používá se také často metoda polohování, což znamená, že člověk s postižením, který se nemůže hýbat, potřebuje polohovat, aby neměl proleženiny, pes v tuto chvíli nahradí polštáře a podepírá člověka. Díky své teplotě a dýchání působí na člověka příjemně a dokáže člověka zklidnit.

Canisterapie nemocnice

Důvody canisterapie
Rozvíjí hrubou motoriku
Urychluje dobu léčení
rozvíjí orientaci v čase a prostoru
rozvíjí komunikaci
rozvíjí sociální cítění
pomáhá při nácviku paměti

Podobné příspěvky