Nová pravidla pro poskytovatele půjček

Všechny nebankovní firmy, které chtějí na českém trhu poskytovat spotřebitelské úvěry, musely do začátku března zažádat o licenci u České národní banky. Dříve na českém trhnu působilo téměř 60 tisíc různých poskytovatelů půjček, o licenci si však požádalo méně než sto společností.

Z iniciativy zákonodárců připravilo ministerstvo financí novelu zákona a došlo k zásadnímu zpřísnění podmínek. Dříve mohl poskytovat půjčky každý, kdo vlastnil pouze živnostenské oprávnění. Nyní budou všichni poskytovatelé půjček pod dohledem ČNB. Musí prokázat dostatečnou odbornost a kvalifikaci pro toto odvětví a je také kontrována jejich důvěryhodnost.

Zásadní změna oproti dřívějšku je také v povinnosti vlastnit kapitál nejméně ve výší 20 miliónů korun. Pod tuto částku také nesmí kapitál poskytovatele klesnout. Dřívější pravidla byla pro firmy podstatně benevolentnější. To je pravděpodobně jeden z důvod pro tak razantní úbytek počtu subjektů, které chtějí v tomto oboru nyní legálně podnikat.

Nová pravidla poskytují státu mnohem větší možnost kontroly tohoto odvětví, kde působilo nepřeberné množství firem. Každý, kdo si chce zažádat o úvěr si bude moci zkontrolovat, zda firma, která mu nabízí půjčku má licenci a dodržuje všechna pravidla. ČNB bude moci u každého, kdo je podezřelý z neoprávněného poskytování půjček provádět kontroly ihned na místě.

                Legislativa má také za cíl větší ochranu spotřebitele před lichváři. Jakýkoliv úvěr, který je poskytnut nelegálním způsobem je bezúročný a nesmí být přihlíženo k různým dalším ustanovením ve smlouvě.  Nově nesmí finanční společnosti půjčovat lidem, kteří prokazatelně nebudou moci úvěr splácet pod hrozbou sankcí. Pro nebankovní společnosti také platí stejná pravidla jako pro banky, půjčovat si od firem, které budou vlastnit licenci by tedy mělo být stejně bezpečné jako od bankovních domů.