Jaké máme různé typy schodiště

Schody jsou vynález starý jako samo lidstvo. Už od starověku lidé vytesávali do skal stupně, které jim pomáhaly dostat se nahoru. Jak šel čas, vytříbila se technologie a schody se začaly nejen tesat do již připravené skály, ale začaly se i vyrábět.

První samozřejmě přišly https://www.databazeknih.cz/knihy/zena-z-horniho-patra-233780 na řadu primitivní žebříky. Koneckonců jsou nejsnazší na výrobu, i když je fakt, že patří k těm méně bezpečným druhům pomůcek pro výstup. Jejich použití navíc vyžadovalo určitou obratnost a lidé s postižením neměli šanci je použít.eskalátory v metru.jpg

Proto byla postupně dána přednost dřevěným stupňům. Ty už se používaly mnohem snadněji a byly i bezpečnější. Navíc byly i důstojnější, což se líbilo vyšším společenským vrstvám.

Dnes jsou schodiště součástí prakticky každé budovy, ať už veřejné nebo soukromé. Je to nejlepší způsob, jak se dostat z jednoho patra do druhého. Dokonce se najdou i v přízemních domech, kde vedou buď do podkroví, nebo do sklepa.

Jaké jsou však jejich nejběžnější typy? Tím prvním jsou klasická plná schodiště. Najdeme je prakticky v každé novější budově. Typickým příkladem mohou být ta v panelových domech. Jsou nejsnazší na stavbu i na údržbu, mají dostatečně velkou nosnost a jsou pohodlná.

Dále tu máme starší typ schodišť, nicméně stále používaný. Jedná se o schodiště točitá. Ta byla populární především v době pozdního středověku a raného novověku. Dodnes je najdeme v některých starých domech.

Původně byly samozřejmě stavěny proto, aby obráncům umožňovaly lépe odrazit případného útočníka, který šel nahoru. Později se stavěly kvůli úspoře místa. Jsou však méně pohodlné než klasické schody, rozdílná šířka jednotlivých stupňů na obou koncích může působit některým lidem potíže. Proto se od nich upustilo a v současné době se již nestaví.točité schodiště.jpg

Výkřikem moderní techniky jsou pak jezdící schody, takzvané eskalátory. Ty jsou motorizované a pohybují se, jak už název napovídá, samy. Původně byly určeny pro metra, kde je mezi jednotlivými patry velká vzdálenost (vzpomeňme jen například na pražský Můstek). Lidé tak nemuseli šlapat spoustu schodů, nýbrž ty je vyvezly nahoru či dolů. Problémem může být pro některé lidi nastupování. V poslední době je najdeme i v obchodních střediscích. Zde se dá o jejich nezbytnosti polemizovat.

A jaký typ schodiště je pro vás ten nejpohodlnější?

Podobné příspěvky