Svatý Valentýn

Kulturních akcí, které lze na oslavu svátku všech zamilovaných navštívit, je mnoho. Záleží jenom na tom, čemu dvojice dává přednost. Jestli spolu raději navštíví divadelní představení, nebo zajdou do galerie výtvarného umění na novou výstavu obrazů či vyrazí na romantickou procházku. A zakončí ji společnou večeří. Jednou z možností, kterou je možné přímo v tento den společně zažít, je Pouť zamilovaných ke svatému Valentinu. S celodenním kulturním programem. Dopoledne mohou všechny nesezdané páry vyslechnout Poutní mši, během které budou vystaveny ostatky Svatého Valentina. Mše je přístupná nejen mladým párům před uzavřením manželského svazku, ale pro všechny, kteří ve svých srdcích mají nejen lásku partnerskou. Ale rovněž k dětem, vnoučatům a všem lidem, které mají ve svém životě.

Svátek všech zamilovaných

Další z možností, jak společně oslavit svátek zamilovaných je návštěva divadla. Jedním ze současných představení, které stojí za zhlédnutí, je muzikál Pomáda. Dříve narození si určitě vzpomenou na film se stejným názvem. Který byl hojně navštěvován a dodnes má co říct i mladé generaci. Hned první melodie publikum získají. K tomu efektní show tanečníků, kteří předvedou umělecké výkony a vtáhnou do romantického děje. Při kterém se divákům podaří naprosto vypustit z hlavy všechny starosti. Skleničkou vína v divadelní kavárně můžou páry tento společný večer zakončit. Dobrou volbou, jak společně oslavit tento sváteční den je návštěva galerie.

Zamilovaný pár

A využít odpolední čas k prohlídce výstavy obrazů známého malíře a ilustrátora. Který tvořil převážně v hlavním městě a tato výstava je věnována jeho nedožitému životnímu jubileu. Díky rodině tohoto autora, která umožnila vystavit i práce, jež byly doposud v ateliéru tohoto umělce. Neprobádaného a rozsáhlého depozitu. Ale protože většinu jeho ilustrací si návštěvníci pamatují z dětských pohádkových knížek, vyvolává to v nich příjemné vzpomínky na dětství. Zajímavě a zábavně rovněž působí výstava pod názvem Světy české animace. Seznámí všechny hned při vstupu v textové části, nejen se všemi význačnými tvůrci animovaného filmu. Ale součástí jsou i umělecké artefakty, které tvořily pozadí filmu. Možností, jak kulturně obohatit společně strávený svátek zamilovaných je hodně. Vyberte aktivitu, u které vám bude oběma příjemně.  

Podobné příspěvky